Privacybeleid

Melkfilters.nl is een onderdeel van Dutch milk filters (DMF), gevestigd aan De Scharcamp 22
8501 PT Joure Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.dutchmilkfilters.com De Scharcamp 22 8501 PT Joure Nederland +31
61987 4300

Tiddo Pasveer is de Functionaris Gegevensbescherming van DMF. Hij is te bereiken via
info@dutchmilkfilters.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

DMF verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– credit card gegevens


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


– Om goederen en/of proefpakketten af te leveren


DMF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen


– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming

DMF neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van DMF) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


DMF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden


DMF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


DMF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun
je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/
of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dutchmilkfilters.com.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


DMF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn
of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@dutchmilkfilters.com. DMF heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit
kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Wij versturen al onze mail via een beveiligde email verbinding (certificaat).